Polska Akademia Nauk
Biblioteka Kórnicka

Teki Dworzaczka
Materiały historyczno-genealogiczne
do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX wieku

Copyright (c) 1995-2019 by Biblioteka Kórnicka PAN
Projekt badawczy nr 1044/01/94/06 sfinansowany przez Komitet Badań Naukowych
Kórnik-Poznań, 2019

Regesty

Regesty z wielkopolskich ksiąg grodzkich i ziemskich, ksiąg metrykalnych, gazet XVIII-XIX w. i testamentów, a także Zapisek Trybunału Piotrkowskiego.

Monografie

Niedokończony herbarz szlachty wielkopolskiej zatytułowany "Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce"

Inwentarze

Pełne inwentarze ksiąg grodzkich i ziemskich z Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz ramowe inwentarze ksiąg metrykalnych z tegoż archiwum, jak również z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.

Genealogie

Opracowane w Pracowni Genealogicznej Biblioteki Kórnickiej na podstawie materiałów Włodzimierza Dworzaczka.