Obałkowscy - Orzelscy

Odolińscy z Odolina

2. Marcin, syn Tomasza i Jaroszewskiej, w r. 1659 zapisał dług Zofii z Rudzyńskich Tomaszewskiej (Ws. 56 k. 901v). Kwitował t. r. Macieja Zdunowskiego z 200 zł, jako części sumy oryginalnej 2.200 zł (ib, k. 953), a w r. 1663 kwitował Grzymułtowskiego, kasztelana poznańskiego, z prowizji od sumy 1.500 zł (p. 1073 k. 886v). Był chory, kiegy w Turwi 8 VI 1665 r. spisywał testament, a już nie żył 7 IX t. r., pochowany w Wyskoci. Zapisał sumki Adamowi Bielińskiemu, siostrzeńcowi, i Aleksandrowi O-mu bratankowi (Kośc. 132 k. 467). Zob. tablicę.